• Eng
  • Slk

Home / Projekty / RAČIANSKA Polyfunkčný objekt

RAČIANSKA Polyfunkčný objekt

RAČIANSKA Polyfunkčný objekt

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:STUDY
YEAR: 2008

Dlho nevyužitý pozemok, v blízkosti subcentra pôsobil ako bariéra zdravému rozvoju danej lokality. Pozemok bol akousi medzerou v kontinuite okolitého urbanistického priestoru. Štúdia do tejto medzere vkladá časť reflektujúcu na obe majoritné funkcie v okolí, doplnenú naviac o funkciu, doplňujúcu dve predchádzajúce. Kompaktná hmota objektu situovaná v celku atraktívnom prostredí v blízkosti priestorov voľnočasových aktivít ako sú kultúrne a športové zariadenia, preto naplno využíva potenciál parcely a jej hlavnú časť napĺňajú bytové jednotky. Ďalšou spomenutou nosnou funkciou v okolí je funkcia administratívna preto táto má v objekte tiež podstatné zastúpenie. Doplnkom je potom priestor v objekte venovaný komerčne využiteľným plochám. Tieto spolu s podzemnou garážou budú zabezpečovať podporu nielen pre samotný objekt ale aj pre jeho širšie okolie. Samotná hmota svojou podstatnou časťou odpovedá na okolitú bytovú panelovú zástavbu a na blízke administratívne objekty. V dvoch častiach hmota narastie aby sa správala ako dominanta okolia. Aj táto hmota však zachytáva výšku nie ďalekých objektov veží Polus city center. Poloha pri Račianskej ulici sľubuje pohodlnú dostupnosť z každej časti mesta.