• Eng
  • Slk

Home / Ateliér / Ľudia / ing. arch. Vladimír Vršanský

ing. arch. Vladimír Vršanský

ing. arch. Vladimír Vršanský

Autorizovaný architekt SKA

Status: Partner 

Narodený: 24.06.1950 Bratislava 

Vzdelanie: 1968-1974 Slovenská vysoká škola technická Bratislava, stavebná fakulta, odbor architektúra 

Prax: 1974 - 1975 Vojenský projektový ústav, Praha, (architekt)

1975 - 1990 Projektový ústav obchodu a cestovného ruchu š.p. (od architekta po vedúceho ateliéru)

1990 - 1992 Ateliér obchodu a cestovného ruchu š.p. (riaditeľ)

1992 - dodnes Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o. (konateľ)

kontakt: vrsansky@architekt.sk