• Eng
  • Slk

Home / Ateliér / Ocenenia / CE.ZA.AR. 2003, nominácia v kategórii rekonštrukcie

CE.ZA.AR. 2003, nominácia v kategórii rekonštrukcie

CE.ZA.AR. 2003, nominácia v kategórii rekonštrukcie

CE.ZA.AR. 2003, nominácia v kategórii rekonštrukcie

Hotel Carlton, Bratislava

Cena Slovenskej komory architektov