• Eng
  • Slk

Ateliér

AOCR poskytuje celú škálu služieb týkajúcich sa architektúry, projektovania, rekonštrukcií, územného plánovania a krajinárskej tvorby. Naša spoločnosť poskytuje profesionálny servis od prvých návrhov až po audit hotových konštrukcií. Od roku 1991 team AOCR pracoval nielen na návrhoch a projektoch novostavieb, ale venoval veľkú časť svojej prace modernizovaniu a obnove častokrát zložitých pamiatok. V ateliéry sa nevenujeme iba veľkým "developerským" projektom, ale zvláštny dôraz kladieme na menšie "dizajnérske" projekty a interiéry.

VILA KNÖPFLER

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:BUILT
YEAR: 2020

Neskoromoderná vila Felixa Knöpflera sa nachádza na križovatke ulíc Révova a Pod vinicami v bratislavskom Starom meste. Bola postavená v roku 1942 staviteľom a architektom Jánom Krocom. Pri komplexnej rekonštrukcii bola vila „očistená“ až na „dreň“ pri zachovaní základných hmotovo-priestorovýc...

DOM V BORINKE

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:PROJECT
YEAR: 2019

Dom svojím umiestnením a hmotovou skladbou naplno využíva potenciál svažitého pozemku. Pri vstupe príjazdovou cestou z hornej strany pozemku (od lesa) budeme objekt vnímať minimálne, keďže hlavné plochy striech budú súčasťou riešenia sadových úprav a budú prirodzene nadväzovať na existujúci terén a...

POMARANČ bytová vila

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:BUILT
YEAR: 2011

Pomaranč predstavuje symbiózu „pragmatického domu“, ktorý využíva čo najviac plochy a prináša čo najväčší úžitok svojmu investorovi a „romantického domu“, ktorého kvality ho posúvajú do polohy individuálnej výpovede.