• Eng
  • Slk

Home / Projekty / ARS pneuservis

ARS pneuservis

ARS pneuservis

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:BUILT
YEAR: 2009

Lokalitný program obsahuje tieto základné funkčné celky: Pneuservis pre osobné autá, predajňu pneumatík, administratívne priestory, dva služobné byty, pneuservis pre nákladné autá a výrobu protektorov pre nákladné autá. Principiálne je stavba členená na dva základné bloky podľa požiadaviek na svetlú výšku priestorov a rozpon nosnej konštrukcie. Fasáda do Ivánskej cesty je maximálne využitá na funkcie, ktoré vyžadujú priamy kontakt so zákazníkmi. Preto sú tu na prízemí umiestnené servisné boxy a predajňa, prístupné priamo z parkoviska pred budovou. Na poschodí je lokalizovaná administratíva a služobné byty za žalúziovou fasádou, ktorá súčasne vytvára reklamnú plochu orientovanú smerom na najväčší pohyb ľudí. Výroba protektorov, servis pre nákladné autá a sklad s možnosťou rozšírenia pre potreby servisu sú umiestnené v hale s rozponom cca 22 m a svetlou výškou 5,2 m potrebnou pre kamióny. Prístup do týchto prevádzok je z hospodárskeho dvora. Architektonickým zámerom nie je iba obalenie potrebných prevádzkových priestorov, ale aj vytvorenie vizuálneho akcentu tak, aby celá budova pôsobila ako pozitívna reklama pre investora. Zámerom je pozdvihnutie servisných služieb na úroveň vyspelej Európy. Novopostavený objekt je v jednej časti dvojpodlažný a druhá časť /veľkorozponová hala/ je od tejto ešte nižšia. Toto zhruba odpovedá charakteru zástavby v danej lokalite a nijako nešetrne do nej nezasahuje prehnaným výškovým usporiadaním. Naviac na pozemku už existuje stará skladová hala ktorej výšku nový objekt neprekročí.