• Eng
  • Slk

Home / Projekty / ANTOL minimal

ANTOL minimal

ANTOL minimal

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:BUILT
YEAR: 2021

Chatka na svahovitom pozemku, ležiaca v obci svätý anton (antol), na južne orientovanom svahu. Dom je vyabstrahovaný do elementárnych tvarov a je tvorený jedným celkom, ktorý tvorí obdĺžnik zakončený sedlovou strechou.

Chatka na svahovitom pozemku, ležiaca v obci svätý anton (antol), na južne orientovanom svahu. Dom je vyabstrahovaný do elementárnych tvarov a je tvorený jedným celkom, ktorý tvorí obdĺžnik zakončený sedlovou strechou. Obdĺžnik je v teréne orientovaný severo-južným smerom. Zo severnej strany je situovaná spálňa, z južnej hlavná obytná izba a stred je tvorený hygienickou bunkou a technológiou potrebnou pre správnu funkciu objektu. Nad technologickou časťou objektu je situovaná ďalšia spálňa pokračujúca až pod hrebeň stechy. Obytná izba je na južnej strane otvorená do okolia za pomoci veľkého preskleného okna, zaberajúceho veľkú časť štítu objektu. Miestnosť je vytiahnutá tiež až po hrebeň stavby, svetlá výška v nej sa tak pohybuje od 2930 až po 4765mm. Všetky miestnosti sú prístupné cez zádverie do ktorého vedú vstupné dvere z exteriéru. Jednoduchosť objektu podčiarkuje fasáda kompletne prevedená v bielej farbe.

Spodná časť stavby je monolitický železobetón v kombinácií s betónovými debniacimi tvarovkami, vrchná časť je tvorená drevenou rámovou konštrukciou spájaných pomocou rohových oceľových plechov. povrch stavby je zo striekaného polyuretánu.