• Eng
  • Slk

Home / Projekty / DOM NA MALOM TRHU

DOM NA MALOM TRHU

DOM NA MALOM TRHU

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:PROJECT
YEAR: 2022

Tvar objektu vychádza z nepravidelného tvaru riešeného pozemku a definujúci faktor pri tvorbe hmoty boli svetlotechnické požiadavky vo vnútrobloku a územný plán, ktorý iracionálne obmedzuje zastavanú plochu na 60% plochy pozemku. Čo sa týka architektonického jazyka môžeme objekt pomyselne rozdeliť na vonkajší obal (fasády do ulíc) a vnútro objektu (fasády do „dvora“). 

Tvar objektu vychádza z nepravidelného tvaru riešeného pozemku a definujúci faktor pri tvorbe hmoty boli svetlotechnické požiadavky vo vnútrobloku a územný plán, ktorý iracionálne obmedzuje zastavanú plochu na 60% plochy pozemku. Čo sa týka architektonického jazyka môžeme objekt pomyselne rozdeliť na vonkajší obal (fasády do ulíc) a vnútro objektu (fasády do „dvora“). Vonkajší obal je tvorený minimalistickou modulovou fasádou, ktorá zo strany Malého trhu prechádza do viacposchodovej pergoly a vytvára tak ilúziu fasády a urbanisticky uzatvára mestský blok. Presklené plochy sa v pravidelnom rytme striedajú s betónovými prefabrikátmi. Všetky okná sú posuvné s malou loggiou, ktorá slúži na údržbu, ale zároveň poskytuje aj priestor na pestovanie kvetov, poprípade malé posedenie. Pravidelný rytmus fasády je akcentovaný zvýšeným parterom a oblúkovo riešeným nárožím.

„Vnútroblok“ objektu pracovne nazvaný „kameňolom“ je tvorený odlišným architektonickým jazykom, a toto napätie medzi vonkajšími a vnútornými fasádami definuje charakter objektu – Domu.  Vnútorné fasády sú tektonicky vystavané ako postupne ustupujúce do seba zapadajúce plné hmoty s otvormi. Silná výtvarnosť nie je samoúčelná, ale vychádza zo svetlotechnických požiadaviek. Tento kompozičný princíp umožňuje vznik množstva terás a balkónov a vytvára priestor pre mestskú zeleň.