• Eng
  • Slk

Home / Projekty / DOM V BORINKE

DOM V BORINKE

DOM V BORINKE

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:PROJECT
YEAR: 2019

Dom svojím umiestnením a hmotovou skladbou naplno využíva potenciál svažitého pozemku. Pri vstupe príjazdovou cestou z hornej strany pozemku (od lesa) budeme objekt vnímať minimálne, keďže hlavné plochy striech budú súčasťou riešenia sadových úprav a budú prirodzene nadväzovať na existujúci terén a lesný porast.

Architektonicky bude objekt rozčlenený na dva „kamenné objekty“ vyrastajúce z terénu a sklený objekt obývacej časti zastrešený výraznou oceľovou strechou s drevenými výplňami v interiéry. Objekt garáže, ateliéru a objekt spální („kamenné objekty“) budú pôsobiť zároveň ako oporný múr, tak aby nad nimi vznikol rovný terén. Zarovnaný terén nad spálňami bude slúžiť ako čiastočne zastrešená terasa plynule prechádzajúca do interiéru obývacej časti. Samotná celozasklená obývacia časť bude fungovať ako celoročne využiteľná „terasa“ v záhrade pri lese. Medzi dvoma hmotami objektu bude prechodná „štrbina“, ktorá spája vrchnú a spodnú časť pozemku. Samotné hmoty budú prepojené celozaskleným „mostíkom“.

Dom svojím umiestnením a hmotovou skladbou naplno využíva potenciál svažitého pozemku. Pri vstupe príjazdovou cestou z hornej strany pozemku (od lesa) budeme objekt vnímať minimálne, keďže hlavné plochy striech budú súčasťou riešenia sadových úprav a budú prirodzene nadväzovať na existujúci terén a lesný porast.

Architektonicky bude objekt rozčlenený na dva „kamenné objekty“ vyrastajúce z terénu a sklený objekt obývacej časti zastrešený výraznou oceľovou strechou s drevenými výplňami v interiéry. Objekt garáže, ateliéru a objekt spální („kamenné objekty“) budú pôsobiť zároveň ako oporný múr, tak aby nad nimi vznikol rovný terén. Zarovnaný terén nad spálňami bude slúžiť ako čiastočne zastrešená terasa plynule prechádzajúca do interiéru obývacej časti. Samotná celozasklená obývacia časť bude fungovať ako celoročne využiteľná „terasa“ v záhrade pri lese. Medzi dvoma hmotami objektu bude prechodná „štrbina“, ktorá spája vrchnú a spodnú časť pozemku. Samotné hmoty budú prepojené celozaskleným „mostíkom“.

Dispozične je objekt rozčlenený na dve podlažia. Na nadzemnom podlaží (1.NP) sa nachádza garáž pre tri automobily, technická miestnosť, kúpeľňa a ateliér s loggiou. Prechodom cez „mostík“ sa dostaneme do obývacej časti, ktorá funguje ako otvorený priestor s kuchyňou, jedálenskou časťou, otvoreným ohniskom a sedením. Priestor plynule prechádza do exteriérovej terasy a tá sa napája na prirodzený terén pozemku. Styk hmôt objektu, terasy a prirodzeného terénu vytvára príležitosť na záhradno-parkovú úpravu so skalami, zeleňou a tečúcou vodou.   Súčasťou obývacie priestoru je aj wc s predsienkou, komora pre kuchyňu a schodisko do spodného podlažia (1.PP). Tam sa nachádzajú dva „apartmány“ respektíve izby, každá so samostatným šatníkom, kúpeľňou a spacou časťou vizuálne prepojenou s exteriérom.

Architektonické a materiálové riešenie bude súčasťou celkového riešenia pozemku, ktorý by mal čo najviac rešpektovať svoju polohu tesne naväzujúcu na okolitý les a aj parková úprava pozemku by so tomuto ideálu mala čo najviac priblížiť.