• Eng
  • Slk

Home / Projekty / RODINNÝ DOM RÉVOVA

RODINNÝ DOM RÉVOVA

RODINNÝ DOM RÉVOVA

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:STUDY
YEAR: 2022

Rozvrhnutím rovnako veľkých okien (otvory v existujúcich múroch sa upravujú), symetrickou uličnou fasádou a výraznou omietkou využíva objekt minimalistický architektonický jazyk. Akcent  jednoduchej hmoty objektu tvorí „zaoblený“ štruktúrovaný pohľadový betón oporného múru. Tieto dva kontrastné prvky spolu so zeleňou tvoria harmonický celok nového (opraveného) rodinného domu, ktorý vhodne dopĺňa svoje okolie a dotvára atmosféru vilovej štvrti pod Bôrikom.