• Eng
  • Slk

Home / Projekty / BLUE NOTE

BLUE NOTE

BLUE NOTE jazz club

TYPE:INTERIOR
STATUS:BUILT
YEAR: 2009

Architektonickým zámerom autorov bolo vytvoriť hudobné štúdio vstavané do akoby existujúceho, zrekonštruovaného priestoru, ktorý je charakteristický priznaným tehlovým murivom. Režné tehlové murivo plní významnou mierou i funkciu akustickú a v kombinácii s perforovanými sádrokartónovými podhľadmi pomohlo vytvoriť celkovú kvalitu zvuku, ktorá bola už ocenená viacerými hudobníkmi, ktorí v klube účinkovali. Priestorové priehradové konštrukcie, ktoré sú súčasťou podhľadov vytvárajú atmosféru hudobného štúdia vstavaného do akoby existujúceho priestoru. Množstvo technických zariadení a káblových vedení ktoré sú uchytené na týchto konštrukciách sa stáva živou súčasťou interiéru a nepôsobí v priestore rušivo.

Pri návrhu bolo v prvom rade bolo potrebné zorganizovať priestor tak aby bolo možné splniť požiadavky klienta. Správny návrh horizontálneho i vertikálneho členenia priestoru bol jedným z podmieňujúcich faktorov výrazne ovplyvňujúci úspech celej realizácie.Jedným z najdôležitejších aspektov celého návrhu interiéru bolo optimálne umiestnenie pódia a to ako z hľadiska vizuálneho tak z hľadiska akustického. Nakoniec sme dospeli k riešeniu, ktoré ako i samotná prax ukázala, bolo správne. Pódium sme umiestnili do stredu dispozície na dlhšiu stenu obdĺžnika, ktorý pôdorysne vymedzuje priestor klubu.Horizontálne rozčlenenie do 3 výškových úrovní umožňuje vizuálny kontakt s účinkujúcimi v podstate pre všetkých návštevníkov klubu. Rôzne typy sedenia rozmiestnené v rámci výškových úrovní umožňujú variabilné prispôsobenie nábytkových zostáv pre jednotlivé druhy podujatí. Najnižšia úroveň na ktorej je pódium pre účinkujúcich sa po odstránení voľne umiestnených stolov a stoličiek zmení na tanečný parket. Tomu je prispôsobená i nášľapná vrstva podlahy, ktorá je tvorená drevenými parketami. Na ostatných výškových úrovniach je ako nášľapná vrstva podlahy použitý koberec, ktorý plní funkciu i z hľadiska akustického. Vstup do klubu je zo strednej úrovne na ktorej je i barový pult, ktorý je umiestnený v priamej nadväznosti na kuchynské zázemie a svojim tvarovaním - obrátený klavír, tvorí dominantu celého priestoru. Pohodlné kaviarenské boxy umiestnené oproti pódiu poskytujú z hľadiska hudobnej produkcie najlepšie miesta na sedenie. Najvyššia úroveň podlahy pri vstupe je typicky reštauračného charakteru s možnosťou sedenia pre uzavretejšiu skupinu návštevníkov.Vo vstupnej časti klubu, ktorá priamo nadväzuje na schodiskový priestor, je šatňa s hygienickými zariadeniami, ktoré sú výtvarne navrhnuté tak, aby tvorili minimálne zaujímavú súčasť celej prevádzky. Návštevník tak nachádza kus klubovej atmosféry i na mieste, kde by to možno nečakal.Súčasťou celkového výtvarno-architektonického návrhu je i informačný systém, návrh oblečenia obsluhujúceho personálu, dekorácie na stoloch, jedálny lístok a celková grafika informačných materiálov vrátane hlavičkového papiera. Dielo bolo ocenené z hľadiska odborného o čom svedčí i nominácia na Cenu za architektúru CE-ZA-AR v r.2009 v kategórii interiér. V rámci tejto nominácie obdržal tento návrh vo svojej kategórii najviac hlasov v internetovom hlasovaní.