• Eng
  • Slk

Home / Projekty / BYTOVÝ DOM BANCÍKOVEJ

BYTOVÝ DOM BANCÍKOVEJ

BYTOVÝ DOM BANCÍKOVEJ

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:ONGOING
YEAR: 2017

Hmota bytového domu je členená na päť „obytných veží“, pavlač a samostatnú hmotu schodiska. Rozdelenie sa prejavuje aj na materiálovom členení a architektonickom výraze jednotlivých prvkov. Toto hmotové členenie umožnuje ideálne osadenie objektu v daných podmienkach a zároveň umožňuje kvalitné presvetlenie a prevzdušnenie vnútorných priestorov s čo najmenším zásahom do rastlej zelene. Uskakovaný pôdorys objektu zároveň spôsobuje že objekt od ulice pôsobí oveľa menší ako v skutočnosti je.

Parkovanie je vyriešené na teréne  vedľa objektu a aj pod ním, keďže objekt má čiastočne voľný parter. Parkovacie miesta sú navrhnuté podľa zamerania existujúcich stromov tak, aby nemusel byť žiaden vyrúbaný.