• Eng
  • Slk

Home / Projekty / VILA KNÖPFLER

VILA KNÖPFLER

VILA KNÖPFLER

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:BUILT
YEAR: 2020

Neskoromoderná vila Felixa Knöpflera sa nachádza na križovatke ulíc Révova a Pod vinicami v bratislavskom Starom meste. Bola postavená v roku 1942 staviteľom a architektom Jánom Krocom. Pri komplexnej rekonštrukcii bola vila „očistená“ až na „dreň“ pri zachovaní základných hmotovo-priestorových kvalít objektu. Novú architektonickú vrstvu charakterizujú voľne stojace betónové plochy a nový vstup do objektu v exteriéry, v interiéry sú to drevené objemy vložené do vyčisteného priestoru. Nanovo bol premyslený vzťah objektu a ulice. Stretávajú sa tu funkcionalistické gény s minimalistickým architektonickým jazykom a súčasnými technológiami.