• Eng
  • Slk

Home / Ateliér / Ľudia

Ľudia

ing. arch. Vladimír Vršanský

Autorizovaný architekt SKA

Status: Partner 

Narodený: 24.06.1950 Bratislava 

Vzdelanie: 1968-1974 Slovenská vysoká škola technická Bratislava, stavebná fakulta, odbor architektúra 

Prax: 1974 - 1975 Vojenský projektový ústav, Praha, (architekt)

1975 - 1990 Projektový ústav obchodu a cestovného ruchu š.p. (od architekta po vedúceho ateliéru)

1990 - 1992 Ateliér obchodu a cestovného ruchu š.p. (riaditeľ)

1992 - dodnes Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o. (konateľ)

kontakt: vrsansky@architekt.sk

ing. arch. Michal Vršanský

Autorizovaný architekt SKA

Status: Architekt

Narodený: 22.07.1980 Bratislava 

Vzdelanie: 1998-2004 Faculta achitektúry, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava

2002-2003 Škola architektúry, KTH, Stockholm

Prax: 2002 - 2003 Merom & Kirchmeier arkitekter AB, Stockholm          

2004 - dodnes AOCR, Bratislava (architekt)

kontakt: misovrsansky@architekt.sk

ing. arch. Branislav Kružel

Autorizovaný architekt SKA

Status: Architekt

Narodený: 14.07.1978 Bratislava 

Vzdelanie: 1996-2002 Fakulta architektúry, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava

Prax:  2003 - dodnes AOCR, Bratislava (architekt)

kontakt: kruzel@architekt.sk