• Eng
  • Slk

Home / Novinky / M25 CEZAAR 2016 - nominácia

REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA OBJEKTU NA MÝTNEJ ULICI NOMINOVANA NA CEZAAR 2016

M25 CEZAAR 2016 - nominácia

Koncepcia nadstavby a prestavby objekt Mýtna 25 v Bratislave je založená na jednoduchých východiskových limitoch – svetlotechnické požiadavky a urbanisticko-architektonické možnosti výstavby v danej lokalite. Výnimočnosť objektu spočíva v jeho celkovej hmotovej jednoduchosti, tvarovej a architektonickej jednoznačnosti a v konštrukčnom riešení nadstavovanej časti.