• Eng
  • Slk

Home / Projekty / KERNOV DOM

KERNOV DOM

KERNOV DOM

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:BUILT
YEAR: 2005

Kedysi to bola súčasť mestských hradieb, neskôr meštiansky dom, v minulom storočí sa do neho nasťahovala detská cukráreň, potom zase piváreň Kelt, no a teraz je tu exkluzívna reštaurácia Le Monde, administratívne priestory a luxusné byty. Rožný dom na Rybárskej bráne 8 v Bratislave známejší ako Kernov dom prešiel nielen ďalšou premenou funkcie, ale aj komplexnou rekonštrukciou a dostavbou. Hviezdoslavovo námestie získalo ďalšiu dominantu s novou tvárou.

Objekt vznikol postupným vývojom. Pôvodne na jeho mieste stál dvojpodlažný dom z 13. storočia, ktorý bol súčasťou hradbového opevnenia mesta. Ten bol koncom 18. storočia asanovaný v čase búrania stredovekých hradieb. Na jeho mieste postavili v roku 1845 v štýle meštianskeho empíru nový 4-podlažný dom. Jeho staviteľom bol Ignác Feigler starší a do povedomia sa zapísal ako „Kernov dom. Lokalizácia domu na rohu hlavnej pešej zóny mesta a Hviezdoslavovho námestia, v blízkosti budov Slovenského národného divadla, Reduty a vynoveného hotela Carlton je jedna z najlepších v celom meste.

Koncepcia architektonického riešenia rekonštrukcie rešpektuje fakt, že dom je historická pamiatka. Je chránený nielen ako budova, ale aj v rámci celku historického jadra mesta. „Preto sme sa pri rekonštrukcii vážne zaoberali otázkami ochrany pamiatok a rešpektovali sme všetky doteraz nám známe regulatívy alebo odporúčania Celá rekonštrukcia do veľkej miery rešpektuje pôvodnú tvár budovy. Návrh rekonštrukcie objektu počítal s úplným zachovaním existujúcich uličných fasád v ich najhodnotnejšej forme. Jedinou viditeľnou zmenou – symbolom, že dom prešiel komplexnou prestavbou v 21. storočí - je markíza nad vstupom z Rybárskej brány a presvetlenie novo využívaného podkrovia presklennými tympanónmi. Tympanón na hlavnej fasáde je riešený ako súčasné výtvarné dielo. Autorom plastiky je akademický sochár Martin Lettrich Vo vnútri objektu je kompozičným jadrom dispozícií sklom zastrešené átrium, ktoré predým bolo v podobe dvora s kamennými pavlačami. Zo strany dvora je pôvodná strecha nahradená celosklenenou fasádou, za ktorou sú vložené dve úrovne novo využívaného krovu. Pri rekonštrukcii sa nezabudlo ani na bronzovú pamätnú tabuľu osadenú na nároží Rybárskej brány, ktorá pripomína stretnutie Vladimíra Clementisa s Indirou Gándhíovou a Džaváharlálom Néhrúom.