• Eng
  • Slk

Home / Projekty / BYTOVÉ DOMY MLYNSKÉ LUHY

BYTOVÉ DOMY MLYNSKÉ LUHY

BYTOVÉ DOMY MLYNSKÉ LUHY

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:ONGOING
YEAR: 2017

Návrh počíta s výstavbou troch bytových domov. Každý bude mať 4 nadzemné podlažia a piate ustúpené tak, aby podlahová plocha piateho nadzemného podlažia nepresahovala 50% zastavanej plochy objektu. Na 1.NP je k bytom pričlenená aj záhradka, ktorá oddeľuje samotné byty od verejného priestoru.

Na kvalitu verejných priestorov v projekte kladieme zvýšený dôraz. Vnímame ich ako vytvorenie miesta na komunikáciu budúcich obyvateľov od detí po starých rodičov. Paralelne s ulicou Mlynské luhy bude vybudovaná komunikácia pre parkovanie, pozdĺžne parkovanie zo strany ulice a priečne na druhej strane. Komunikácia rešpektuje existujúcu trafostanicu. Samotné objekty bytových domov sú osadené v zeleni s parkovou úpravou. Jednotlivé objekty bytových domov zdieľajú spoločnú dispozíciu ako aj proporcie. Riešenie je založené na jednoduchosti a čitateľnosti celého konceptu. Objekty sú takmer „kocky“, čiže ich proporcie sú symetrické tak, ako aj ich umiestnenie na pozemok zachováva jednoduchý „rytmus“. V kontraste k symetrii samotnej proporcie fasád je umiestnenie jednotlivých otvorov a loggií, ktoré sú zdanlivo „porozhadzované“ po jednotlivých fasádach. V skutočnosti funkčne nadväzujú na dispozičné riešenie objektu.