• Eng
  • Slk

Home / Projekty / DESSEWFFYHO PALÁC

DESSEWFFYHO PALÁC

DESSEWFFYHO PALÁC

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:BUILT
YEAR: 2010

Zrekonštruovaný Dessewfyho palác dnes tvorí jeden celok v rámci ktorého sa v tesnej blízkosti stretáva história so súčasnosťou, vzájomne sa dopĺňajú a vytvárajú tak harmonické prostredie príjemné pre obyvateľov i návštevníkov budovy. Objekt Dessewffyho palác, ktorý sa nachádza na Námestí Ľudovíta Štúra č.2 v Bratislave  je pamiatkovo chránená budova. Je súčasťou bloku, ktorý je vymedzený Hviezdoslavovým námestím, Mostovou ulicou, Štúrovým námestím, Vajanského nábrežím a Riečnou ulicou. Hlavná fasáda je orientovaná do Štúrovho námestia. Postavený bol v 19.storočí a do dnešnej doby prešiel niekoľkými prestavbami a dostavbami.

Existujúce fasády budovy boli komplexne zrekonštruované. Celkový objem pôvodnej zástavby bol zachovaný s výnimkou nadstavby jedného podlažia, ktorá bola navrhnutá tak, aby z exteriéru nepôsobila rušivo a svojim tvaroslovím nekonkurovala historickému výrazu objektu ako celku. Vnútorné átrium a celé krídlo, orientované do námestia Ľ.Štúra, vrátane bočnej fasády a schodiska pre služobníctvo, ostali zachované. Dvorové trakty, ktoré boli dostavované v neskorších etapách a boli architektonicky menej cenné, boli odstránené a nahradené novými, jednoznačne čitateľnými a priznanými konštrukciami pod ktorými bol vybudovaný suterén. Pôdorysne ostal zachovaný tvar pôvodnej architektúry. V átriu, ktoré bolo pôvodne zrealizované s kolmými stenami a vzhľadom na pomer pôdorysnej plochy k celkovej výške pôsobilo stiesnene bola stena oproti vstupu mierne zošikmená tak, aby došlo k porušeniu celkového perspektívneho vnemu, čo v kombinácii s použitými materiálmi – polozrkadliace sklo – výrazne napomohlo k celkovému otvoreniu a presvetleniu celého priestoru.  Práve na tomto mieste, ktoré bolo v rámci rekonštrukcie zastrešené skleným svetlíkom, dochádza k stretu historickej a novej architektúry, ktoré sa vzájomne rešpektujú a to i napriek použitiu odlišných výrazových prostriedkov.Historické krídlo paláca bolo z hľadiska interiérov kompletne zreštaurované. Pôvodné interiérové prvky, obklady stien, výplne otvorov vrátane kovaní boli zachované a dodávajú jednotlivým priestorom neopakovateľnú atmosféru historického obdobia. Oproti tomu priestory v novovybudovanej časti budovy sú súčasné, moderné čomu zodpovedajú použité materiály a ich tvarovanie.