• Eng
  • Slk

Home / Projekty / MAMUT

MAMUT

MAMUT

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:ONGOING
YEAR: 2018

Polyfunkčný objekt MAMUT zaberá takmer pol mestského bloku pri bývalom pivovare v centrálnej časti Bratislavy. Tri podzemné podlažia slúžia ako garáže, prízemie je pripravené na rôzne komerčné aktivity a horných osem podlaží má obytnú a kancelársku funkciu. Byty sú usporiadané do L-tvaru okolo zelenej strechy prízemia. Vrchné podlažia získavajú jedinečný výhľad na centrum mesta. Vďaka subtílnej oceľovej konštrukcii, celopreskleným stenám, ustúpeným lodžiám a perforáciám hmoty objekt napriek veľkému objemu získava "ľahký" architektonický výraz.