• Eng
  • Slk

Home / Projekty / RODINNÝ DOM RÉVOVA 40

RODINNÝ DOM RÉVOVA 40

RODINNÝ DOM RÉVOVA 40

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:ONGOING
YEAR: 2022

Architektonicky môžeme objekt rozdeliť na tri časti – pôvodný, zrekonštruovaný objekt funkcionalistickej vily, „novú“ dostavbu (rozšírenie) podzemných podlaží a na garáž s opornými múrmi, ktoré tvoria predpolie objektu (nahradenie pôvodnej garáže a existujúceho oporného múru).

Pôvodný objekt funkcionalistickej vily (okolo roku 1932) očisťujeme od neželaných nánosov (nevhodný obklad a dostavba podkrovia so šikmou strechou) a pristavujeme ustúpené podlažie (namiesto sedlovej strechy a podkrovia) v rovnakom architektonickom jazyku, ktorý definujú pravidelne rozložené okenné otvory a plné steny. Objekt dopĺňame o jednoduchú hmotu z pohľadového betónu, ktorá akumuluje nový výťah a vstup. Posledné podlažie „neuskakujeme“ tradične zo strany ulice, ale zo strany záhrady pre akcentáciu rytmu otvorov na fasáde a vačšie preslnenie priestoru „zeleného pásu“ záhrad za objektom. Toto riešenie nám sceľuje architektonický jazyk pôvodného objektu a zároveň vytvára priestor pre zaujímavé riešenie terasy na najvyššom podlaží.

Rozšírenie suterénov má svoju vlastnú estetiku, kde pravidelný raster okien a betónových prefabrikátov podčiarkuje jednoduchý objem, ktorý ku domu pridávame v podzemných podlažiach. Raster vychádza z rozmerov pôvodného objektu a vedie s ním materiálový dialóg (pohľadový betón / omietka v rovnakom tóne). Vďaka spádu pozemku máme aj v pozemných podlažiach dostatok denného svetla.  Strecha dostavby vytvára terasu a „záhradu“ pre „vrchný“ objekt. 

Samotný dom dopĺňa samostatný objekt garáže tvoriaci ucelený prvok s opornými múrmi na pozemku, ktoré sú koncipované ako kombinácia pohľadového betónu a betónových prefabrikátov. Garáž je nahradením existujúcej, ktorá je osadená v opornom múre na hranici pozemku. Strecha novej garáže je riešená ako „zelená“. V oporných „stenách“ sa nachádzajú vstupy a vjazdy na pozemok, ako aj priestor pre odpadky a miesta pre elektromer a plynomer. Pohľadový betón je materiálovo doplnený galvanizovaným oceľovým plechom z ktorého sú garážové brány, vstupné bránky a doplnkové dvierka.