• Eng
  • Slk

Home / Projekty / M25

M25

MÝTNA 25 rekonštrukcia a nadstavba

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:BUILT
YEAR: 2016

Autori: Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký

Architektonické riešenie je postavené na kontraste pôvodnej a novej hmoty s čitateľnou hranicou, ktorú smerom od Mýtnej ulice tvorí horizontála korunnej rímsy a zo strany dvora vertikála novej výťahovej šachty a vysunutej konzoly.

Bytový dom Mýtna 25, pôvodne budova s tromi nadzemnými podlažiami a nevyužívaným podkrovím, bola v rámci rekonštrukcie, nadstavby a dostavby nadstavaná o 3 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia). Dve horné podlažia odskakujú smerom od Mýtnej ulice. Z hľadiska roviny ulice tak ostáva pôvodná hmota nezmenená. 5. a 6. nadzemné podlažie sú z polohy chodca nevnímateľné. Vertikálne lamely pred oknami nadstavovaných podlaží vytvárajú homogénny raster nahrádzajúci pôvodnú strešnú rovinu ako architektonický novotvar, zreteľne čitateľný, rešpektujúci pôvodnú architektúru, ktorá bola zrekonštruovaná konzervatívnym spôsobom. Architektonické riešenie je postavené na kontraste pôvodnej a novej hmoty s čitateľnou hranicou, ktorú smerom od Mýtnej ulice tvorí horizontála korunnej rímsy a zo strany dvora vertikála novej výťahovej šachty a vysunutej konzoly nadstavovaných podlaží.